Kristiansandadvokatene hjelper deg


Kristiansandadvokatene er en merkevare fra Osloadvokatene. Kontorene våre ligger i Oslo men vi er et moderne advokatfirma som tar saker i hele landet. Hvert år har vi flere saker i Kristiansand. Alle som trenger å få løst et juridisk problem kan få hjelp av oss, uansett hvor de befinner seg i landet.

Vi er opptatt av å gjøre saken din så god det er mulig å få den. Det er deg vi jobber for, i din sak. Vi forholder oss derfor subjektive.

Det er skjelden nødvendig med et fysisk møte. Vi kommuniserer derfor for det meste per telefon, epost eller skype. Dermed blir kommunikasjonen effektiv og ikke minst rimelig. På denne måten kan vi holde kostnadene og tidsbruken nede. Skulle mot formodning slik kommunikasjon ikke være tilstrekkelig tar vi flyet ned til Kristiansand!

Ta kontakt med Kristiansandadvokatene, vi undersøke saken din og vurdere om den er verdt å bruke en advokat i Oslo på. Ønsker du en advokat som ikke har lokal tilknytning vil vi gjerne høre fra deg.

Uforpliktende henvendelse

Vi tar ikke betalt før det er inngått klientavtale eller sendt deg en oppdragsavtale på epost. Når vi inngår en oppdragsavtale gir vi deg tydelig informasjon om hva som er et sannsynlig omfang av saken med tanke på pris og tidsbruk. Det er derfor helt ufarlig å ta kontakt med oss for å få en vurdering av om du har en sak eller trenger advokatbistand.

Pris for rettssak

De fleste får dekning for rettshjelp gjennom forsikringen sin. I slike tilfeller er det normale at forsikringsselskapet dekker inntil kr 100.000 i advokatutgifter. Det vil da vanligvis være en egenandel på 20%.

Det er som regel viktige spørsmål som skal avgjøres i en rettssak. Sett i forhold til kjøp av bil eller oppussing av boligen er ikke bruk av en advokat dyrt. Det blir gjerne mye dyrere om man ikke får advokatbistand.

Det er på den annen side opplagt at rettssaker koster mye og vi kan hjelpe med finansiering.

Avtale om finansiering

DnB gir mulighet for å få en kreditt på til advokatbistand mot et mindre engangsgebyr, og ingen renter i perioden på 9 måneder. Etterpå kan du tilbakebetale beløpet eller inngå en avtale om lengre kreditt.

Kontakt oss: Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.